Rýchly internet v mobilnom telefóne využíva viac ako 1.8 mil. slovákov

Rýchly internet v mobilnom telefóne využíva viac ako 1.8 mil. slovákov

Ku koncu roka 2012 využívalo mobilnú telefónnu službu 5 706 708 užívateľov (SIM kariet) a 1 818 872 z nich sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Ďalších 420 513 užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami.

Ku koncu roka 2012 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu 1 818 872 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o 27,7%. Z uvedeného počtu malo zvlášť predplatený dátový balíček 198 980 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o 4,8%. 1 619 892 užívateľov využívalo okrem telefónnej služby minimálne raz za posledné tri mesiace aj pripojenie k rýchlemu internetu, ale bez zvlášť predplateného dátového balíčka, čo predstavuje polročný rast o cca 31,2%. Ďalších 420 513 užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami, čo predstavuje polročný rast o 4,1%.

Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, ďalej v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 366 672. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 706 708.

SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 837 317 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 869 391.

Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).